انجمن پویا

نمایشگاه توانمندی های انجمن پویا در تالار حافظ

نمایشگاه توانمندی های انجمن پویا در تالار حافظ 27 مرداد با حضور مسئولین امور خیریه ها و اعضای هیات مدیره خیریه پویا