انجمن پویا

بزرگداشت مراسم 12 آذر روز جهانی معلولین

جلسه ستاد بزرگداشت مراسم 12 آذر روز جهانی معلولین با حضور مدیریت بهزیستی شیراز و شرکت خانم صفوی در این جلسه در رابطه با برگزاری هر چه باشکوهتر این همایش


انجمن حمایت از کودکان استثنایی پویا (انجمن پویا)