انجمن پویا

سالن ابو ریحان انجمن پویا

اجرای موسیقی دف افراد با نیازهای ویژه ذهنی دربهمن ماه 98 در سالن ابو ریحان

گروه موسیقی دلدادگان انجمن پویا سالن فتح المبین

گروه موسیقی دلدادگان انجمن پویا سالن فتح المبین شنبه 3 اسفند 98

کنسرت موسیقی افراد با نیاز های ویژه ذهنی انجمن پویا

گروه موسیقی دلدادگان پویا آخرین جلسه تمرین موسیقی گروه ساز کوبه ای دف در بهزیستی فتح…

گرامیداشت روز سندرم دوان در انجمن پویا 2

گرامیداشت روز سندرم دوان در انجمن پویا

گرامیداشت روز سندرم دوان در انجمن پویا

به وقت جشن سال نو و ورزش در انجمن پویا

به وقت جشن و ورزش در انجمن پویا

جشن انجمن پویا

جشن انجمن پویا

جشن روز جهانی سندرم داون در انجمن پویا

جشن روز جهانی سندرم داون در انجمن پویا

برگزاری جشن انقلاب درانجمن پویا

برگزاری جشن انقلاب در روز 21 بهمن در انجمن پویا

تجلیل از نخبه کم توان در مراسم روز جهانی معلولین

تجلیل از نخبه کم توان در مراسم روز جهانی معلولین انجمن حمایت از کودکان استثنایی پویا…