انجمن پویا

بزرگداشت مراسم 12 آذر روز جهانی معلولین

جلسه ستاد بزرگداشت مراسم 12 آذر روز جهانی معلولین با حضور مدیریت بهزیستی شیراز و شرکت…

تجلیل از ورزشکاران قهرمان کم توان ذهنی توسط خیرین در سالن هتل شیراز

تجلیل از ورزشکاران قهرمان کم توان ذهنی توسط خیرین در سالن هتل شیراز انجمن حمایت از…

جشن انقلاب در انجمن پویا

برگزاری جشن انقلاب در در انجمن پویا