انجمن پویا

درباره انجمن پویا بیشتر بدانید …

  انجمن حمایت از کودکان استثنایی پویا با مجوز  از مقامت ذیصلاح و تحت نظارت اداره…

ماموریت و چشم انداز انجمن پویا

ماموریت و اهداف انجمن حمایت از کودکان استثنایی پویا   افزایش سطح آگاهیهای عمومی در زمینه عوامل…

اعضای هیات مدیره انجمن پویا

اعضای هیات مدیره انجمن پویا

با انجمن پویا در ارتباط باشید …

همکاران ما در انجمن حمایت از کودکان استثنایی پویا در وقت اداری پاسخگوی شما دوستان هستند…