انجمن پویا

ماموریت و چشم انداز انجمن پویا

ماموریت و اهداف انجمن حمایت از کودکان استثنایی پویا  

افزایش سطح آگاهیهای عمومی در زمینه عوامل بروز معلولیت ها به منظور پیشگیری از بروز ناتوانی ها.

ایجاد رابطه با نهاد ها و سازمان های اجتماعی به منظور تعیین جایگاه کودکان استثنایی و احقاق حقوق ایشان.همکاری مستمر با سازمان بهزیستی

همکاری مستمر با سازمان بهزیستی

ارتقا سطح فرهنگ و آموزش با تاسیس و تجهیز مراکز آموزشی مناسب پس از اخذ مجوزهای لازم

همکاری مستمر با آ.|پ به منظور پیگیری آموزش والدین و نیازهای اجتماعی آنان و حمایت از ایشان .

ایجاد زمینه  به منظور جذب و بکار گیری در بازار کار.

حمایت از کودکان در امور مدنی و فعالیت اجتماعی – فعالیت های تبلیغاتی با استفاده از رسانه های گروهی بولتن – نشریه – روزنامه و برگزاری همایش و سمینارها.

ایجاد ارتباط با سایر مراکز خیریه و انجمن های معتبر علمی جهت تبادل اطلاعات و تجربه.

چشم انداز انجمن حمایت از کودکان استثنایی پویا   :

انجمن حمایت از کودکان استثنایی پویا تشکلی است که با استعانت از خداوند متعال و جهت نیل به اهداف عالیه انسانی افق چشم انداز خود را اعلام می دارد:

 ارتقا همه جانبه سطح زندگی و سلامت خانواده های تحت حمایت این نهاد مردمی.

بکار گیری و بهره مندی از شبکه منسجم نیکوکاران و خیرین

انجام برنامه های توانمند سازی جهت بهینه سازی کیفیت زندگی خانواده های تحت پوشش

ایجاد ارتباط موثر با سازمان ها موسسات و نهادهای دولتی و خصوصی

امید است همگان بتوانیم  در این راه پر فراز و نشیب و سرای معنوی گام های موثری برداریم.