انجمن پویا

گرامیداشت روز سندرم دوان در انجمن پویا 2

گرامیداشت روز سندرم دوان در انجمن پویا

گرامیداشت روز سندرم دوان در انجمن پویا

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شبکه حمایت از معلولین ذهنی کشور اردیبهشت 98

سفر مدیر عامل انجمن حمایت از کودکان استثنایی پویا (انجمن پویا) خانم دکتر آذری به تهران جهت…

بزرگداشت مراسم 12 آذر روز جهانی معلولین

جلسه ستاد بزرگداشت مراسم 12 آذر روز جهانی معلولین با حضور مدیریت بهزیستی شیراز و شرکت…

تجلیل از ورزشکاران قهرمان کم توان ذهنی توسط خیرین در سالن هتل شیراز

تجلیل از ورزشکاران قهرمان کم توان ذهنی توسط خیرین در سالن هتل شیراز انجمن حمایت از…